Tru PCCC Shin YiGiá: Liên hệ ĐT

Chất liệu: Gang.
Áp suất làm việc: PN16.
Kích cỡ: 4" x 3" x 2" (DN 100 X DN80 X DN 65.
Dùng cho: PCCC.
Xuất xứ: Taiwan- Việt Nam