Thiet bi he thong SprinklerGiá: Liên hệ ĐT

Hệ thống sprinkler bao gồm những thiết bị vật tư như : hệ thống các loại đường ống, hệ thống các loại van, hệ thống các thiết bị cảm ứng bằng nhiệt (Sprinkler head), hệ thống bơm và các tủ điều khiển, kiểm soát cũng như báo động...
Hình bên cạnh là một số thiết bị chi tiết trong hệ thống sprinler bao gồm như các kiểu vòi phun