Titan 65DR 120Giá: Liên hệ ĐT

Thiết bị chống sét lan truyền cắt lọc sét TITAN 65DR, 1 phase,
Uđm = 230V, Imax = 65KA/phase, lọc nhiễu đến 40dB.