Ke thiet bi PCCCGiá: Liên hệ ĐT

- Kệ đựng các thiết bị phòng cháy chữa chá.
- Làm bằng nhôm, hẩm mỹ khi đặt tại văn phòng.
- Dùng để đựng lọai bình : 4kg;8kg;10kg...