Hong tiep nuoc PCCCGiá: Liên hệ ĐT

Họng tiếp nước chữa cháy 2 đầu vào D65,
Áp làm việc 1.6 MPA.
Chất liệu: Gang